นวัตกรรมใหม่ป้องกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อนจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษเคลือบด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ติดตั้งใต้หลังคา ฝ้าเพดาน และผนัง

กันความร้อนได้สมบูรณ์แบบ

ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนตํ่า

มีความคงทนต่อโอโซน รังสีอุลตร้าไวโอเลต

และสภาวะอากาศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ไม่ลามไฟไม่เป็นเชื้อเพลิง

ไม่หลอมเหลว เมื่อถูกความร้อน

หรือเปลวไฟ ไม่เกิดควันพิษ

ตามมาตรฐานสากล

ปลอดภัย
ไร้สารพิษ

ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นฝุ่นผง หรือ แตกหัก

ไม่ก่อปัญหาการแพ้ จนเกิด

อาการคัน หรือมีผลต่อสุขภาพ

โครงสร้างเซล

ลักษณะและโครงสร้างเซลจะแตกต่างกัน ตามวัสดุแต่ละชนิด

ฉนวนใยแก้ว

เป็นฉนวนที่มีโครงสร้างชนิดเซลเปิด (Open Cell) มีลักษณะเป็นเส้นใยทับกันไปมา ทำให้ฉนวนใยแก้วดูดซึมน้ำและความชื้นในบรรยากาศได้มากที่สุด ฉนวนชนิดนี้จึงต้องมีวัสดุปิดผิวฉนวน เพื่อป้องกันการดูดซึมน้ำและความชื้น แต่ฉนวนใยแก้วโดยทั่วไปมักเลือกใช้วัสดุปิดผิวที่มีคุณภาพต่ำ จึงทำให้มีอายุการใช้งานสั้น อมน้ำ ขึ้นรา มีกลิ่น และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

ฉนวน PU/PE

เป็นฉนวนที่มีโครงสร้างเซลชนิดกึ่งเปิดกึ่งปิด (Semi Open Cell) ทำให้มีค่าการดูดซึมน้ำและความชื้นสูง ฉนวน PE Foam เป็นวัสดุที่ทำจาก Thermoplastic ทำให้เมื่อถูกความร้อนหรือเปลวไฟจะหลอมละลายกลายเป็นหยดไฟ ส่วนฉนวน PU Foam หากเกิดเพลิงไหม้จะมีควันมากและเป็นก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนต์ที่ทำให้ผู้อยู่อาศัย เสียชีวิตโดยเฉียบพลัน

ฉนวน AERO-ROOF (EPDM)

เป็นฉนวนที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ มีโครงสร้างเซลปิด (Closed Cell) เนื่องจากฉนวนหลังคา AERO-ROOF® ผลิตจากยางสังเคราะห์ ทำให้ทนทานต่อน้ำ ความชื้นและกรดด่างได้เป็นอย่างดี ประกอบกับโครงสร้างเซลปิด น้ำและความชื้นไม่สามารถซึมเข้าไปในฉนวนได้ ทำให้ฉนวนหลังคา AERO-ROOF® มีคุณภาพสูงตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน

AERO-ROOF Photo

 UPDATE

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของเราและธุรกิจในเครือ