นวัตกรรมใหม่ป้องกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อนจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษเคลือบด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ติดตั้งใต้หลังคา ฝ้าเพดาน และผนัง

กันความร้อนได้สมบูรณ์แบบ

ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนตํ่า

มีความคงทนต่อโอโซน รังสีอุลตร้าไวโอเลต

และสภาวะอากาศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ไม่ลามไฟไม่เป็นเชื้อเพลิง

ไม่หลอมเหลว เมื่อถูกความร้อน

หรือเปลวไฟ ไม่เกิดควันพิษ

ตามมาตรฐานสากล

ปลอดภัย
ไร้สารพิษ

ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นฝุ่นผง หรือ แตกหัก

ไม่ก่อปัญหาการแพ้ จนเกิด

อาการคัน หรือมีผลต่อสุขภาพ

AERO-ROOF ™ Photo

 UPDATE

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของเราและธุรกิจในเครือ