สำนักงานขาย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

1179 / 21-25 ซ. มโนรม ถ. พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทร

โทรศัพท์ : +(66)0 2249 3976 ต่อ 211,212
โทรสาร : + (66)0 2249 4098

อีเมล

Sales_eie@aeroflex.co.th

ที่อยู่

ที่อยู่ 770 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เบอร์โทร

โทรศัพท์ (+66) 2 383 6599
แฟกซ์ (+66) 2 383 6531

อีเมล

sales_eie@aeroflex.co.th
ภาพแผนที่ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด