บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

ฉนวน AEROFLEX® มีมาตั้งแต่ปี พศ.2521 ซึ่งผลิตโดยบริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์ อุตสาหกรรม จำกัด ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (AFC) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ปัจจุบัน AEROFLEX® ขึ้นเป็นผู้นำในการผลิตฉนวนที่ทำจากยางสังเคราะห์ EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer Synthetic Rubber) ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของฉนวนกันความร้อน ที่มีโครงสร้าง เป็นเซลปิด และน้ำหนักเบา มีโรงงานผลิตใน อเมริกา, จีน, เยอรมัน, สวิสเซอแลนด์, รัสเซีย และประเทศไทยขายภายใต้แบรนด์สินค้า AEROFLEX® บริษัท ฯ ได้พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และได้คิดค้นสินค้านวัตกรรม “ฉนวนยางกันความร้อนใต้หลังคา  AERO-ROOF® ” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)เคลือบด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ โดยนำมาใช้ติดตั้งใต้หลังคา ฝ้า หรือผนัง เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวัสดุที่แตกต่าง จากท้องตลาดโดยสิ้นเชิง

ดูผลงานของเรา